sophietottie.net

Jubileumsutställning Gerlesborgs Konsthall
31 maj - 10 augusti

Grupputställning med Cecilia Darle, Ann Edholm, Roxy Farhat, Paul Fägerskiöld, Pål Hollender, Anna Odell, Sophie Tottie och Sara Wallgren.

Läs recension här.

© copyright sophie tottie. Built with Indexhibit